Pielęgniarka i położna też wypisze receptę

Pielęgniarka i położna też wypisze receptę

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelę przepisów dot. wprowadzania Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Zakłada ona ponadto m.in. również umożliwienie pielęgniarkom i położnym wystawiania recept.

40 tys. zł za brak pełnej informacji o możliwych powikłaniach

40 tys. zł za brak pełnej informacji o możliwych powikłaniach

comment 2

Sąd Najwyższy nakazał jednemu ze stołecznych szpitali wypłacenie pacjentowi zadośćuczynienia w wysokości 40 tys. zł za naruszenie jego praw do rzetelnej informacji o sposobie leczenia, możliwych powikłaniach i skutkach terapii. Jak uzasadnia, doszło do poważnego uchybienia w postaci braku informacji metodzie znieczulenia i nieodpowiedniego sposobu odebrania zgody chorego na jego wykonanie.

Lekarz nie odpowiada za błędne informacje w internecie

Lekarz nie odpowiada za błędne informacje w internecie

comment 15

Lekarz, który rejestrując się na portalu internetowym, nie wpisze w profilu specjalizacji i zostanie nieprawidłowo przez portal zakwalifikowany do określonej kategorii medycznej, nie popełnia przewinienia zawodowego i nie powinien być karany dyscyplinarnie.

Zakażenia szpitalne

Zakażenia szpitalne

Wzrost ilości oraz „zaawansowania biologicznego” bakterii występujących w podmiotach leczniczych, a w związku z tym wzrastające ryzyko dla bezpieczeństwa pacjenta i jego powrotu do zdrowia powoduje, iż orzecznictwo sądowe oraz praktyka prawna zmierza w kierunku „uprawdopodobnienia” zakażenia szpitalnego w miejscu jego wykazania przez stronę występującą z pozwem – zazwyczaj pacjenta.

Lekarz - przepisy i ich interpretacja

więcej chevron_right
Stomatolog na wokandzie

Stomatolog na wokandzie

KEL stawia wymóg, aby „wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w postępowaniu innego lekarza przekazać przede wszystkim temu lekarzowi”.

Lekarz kontra lekarz

Lekarz kontra lekarz

Należy umieć odróżnić krytykę opartą na obiektywnej prawdzie od obrażającej, naruszającej osobiste dobra.

Placówka - przepisy i ich interpretacja

więcej chevron_right
Postępowanie z odpadami

Postępowanie z odpadami

Odpady medyczne muszą być gromadzone i wstępnie magazynowane z uwzględnieniem ich właściwości oraz sposobu unieszkodliwiania bądź odzysku.

Zakres uprawnień pielęgniarki – pytania i odpowiedzi

Zakres uprawnień pielęgniarki – pytania i odpowiedzi

W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych borykających się z coraz większym niedoborem lekarzy i pielęgniarek, pojawiają się pytania, czy czynności do tej pory zwyczajowo wykonywane przez lekarzy, mogą być wykonywane przez pielęgniarki.

Prawnicy lekarzom

Nie tylko lekarze rezydenci, ale również specjaliści są zmuszani do podpisywania paradoksalnych umów o pracę.

Gabinet w domu i mieszkaniu

Warto przybliżyć niektóre wymogi i skutki natury podatkowej czy prawnoadministracyjnej, jakie wiążą się obecnie z prowadzeniem gabinetów w budynkach, które nie są wyłącznie przeznaczone na przychodnie lub gabinety lekarskie.